ประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมคณะกรรมการ ลงพื้นที่ประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ กศน.ตำบลควนขัน เเละในเวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ประเมินคัดเลือก ณ กศน.ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

 

   

Loading