โครงการอบรมวิทยากรอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมวิทยากรอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2 ได้รับเกียรติจาก นางสุทิศา ซุ่นคง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี นางสาวอาซีซะห์ สาอิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโคกพธิ์ นางสาวรอฮานา ยามา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาน เเละนางสาวพัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ นักวิชาการอุดมศึกษา เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรูสะมิเเล สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมรูสะมิเเล สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

   

   

   

Loading