ประชุมจัดทำแผนบูรณาการการทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี จัดประชุมจัดทำแผนบูรณาการการทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดปัตตานี โดยมีนายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุม โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ ณ ห้องประชุมรูสะมิแล สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
   
   
   
   

Loading