แหล่งหนังสือเรียน กศน.

แหล่งหนังสือเรียน กศน.

สวัสดีครับ เราได้รวบรวมแหล่งหนังสือเรียนของกศน.สำหรับให้คุณครูและนักเรียนได้ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ประกอบด้วยหนังสือเรียน กศน.ภาควิชาบังคับหลักสูตร  2551   ,เอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้หลักสูตร 2551  , ชุดวิชาเลือกบังคับหลักสูตร 2551  ,   หนังสือเรียนรู้หนังสือภาษาไทย ,หนังสือเสริมความรู้  ,   หนังสือเรียนรายวิชาเลือก นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดและคลิกอ่านได้เลยครับ

โหลดหนังสือเรียน กศน.

ขอบคุณ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน.

Loading