ประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดตัวชี้วัดการประเมินพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสุทิศา ซุ่นคง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดตัวชี้วัดการประเมินพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ณ ห้องประชุมรูสะมิเเล สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

   

   

   

Loading