ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมผู้บริหาร กศน.สัญจร

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมผู้บริหาร กศน.สัญจร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงาน กศน. ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสุรเชษฐ์ เหลี่ยมวานิช ผู้อำนวยการกลุ่มเลขานุการกรม ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุม

   

   

   

Loading