ประชุมคณะทำงานการแข่งขันกีฬา กศน.สายสัมพันธ์ชายแดนใต้ ระดับจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี จัดประชุมคณะทำงานการแข่งขันกีฬา กศน.สายสัมพันธ์ชายแดนใต้ ระดับจังหวัด โดยมีนายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ อาคารศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ด้านการศึกษา) กศน.อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

   

   

Loading