แนวทางปกป้องคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ 2565

แนวทางปกป้องคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ 2565

ด้วย กรมกิจการเด็กและเยาวขน ร่วมกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และเครือข่ายฮอตไลน์สากลอินโฮป (INHOPE – International Association of Internet Hotlines) จัดสัมมนา “ภาพลามกอนาจารและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็กออนไลน์…ทางออกประเทศไทย” เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรม เดอะ พาลาสโซ่ กรุงเทพฯ โดยกล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับปัญหาสื่อลามกอนาจารเด็กมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงเนื้อหาผิดกฎหมาย และการติดต่อที่อาจเป็นอันตราย นำไปสู่การคบหา หลอกขอภาพลับ นัดพบ ละเมิดทางเพศ และถ่ายรูปไว้ข่มขู่แบล็กเมล กรูมมิ่ง (grooming ) ภัยร้ายรูปแบบใหม่ ทำให้เกิดกระบวนการแสวงหาผลประโยชน์ และการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก

เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็กออนไลน์ สำนักงาน กศน. ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อแนวทางปกป้องคุ้มครองเด็กจากภัออนไลน์ 2565 ไปยังสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต การจัดกระบวนการรู้ เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ และการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและใช้เป็นข้อมูลข่าวสารให้แก่นักศึกษาและประชาชน ต่อไป

แนวทางปกป้องคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์2565

Loading