กิจกรรมใต้ร่มพระบารมี บรมราชจักรีวงศ์

ศึกษาข้อมูลให้ครบทั้ง 10 รัชกาลก่อนทำแบบทดสอบ ท่านสามารถคลิกเพื่อเข้าศึกษาข้อมูลในแต่ละรัชกาลได้เลยค่ะ


                                         

(รัชกาลที่ 1) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช                             (รัชกาลที่ 2) พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

                                         

(รัชกาลที่ 3) พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว                                           (รัชกาลที่ 4) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

                                         

(รัชกาลที่ 5) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว                                     (รัชกาลที่ 6) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

                                         

(รัชกาลที่ 7) พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว                                           (รัชกาลที่ 8) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

                                         

(รัชกาลที่ 9) พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    (รัชกาลที่ 10) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

Loading