5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

5 ธันวาคม
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปัตตานี

Loading