ประชุมเตรียมความพร้อม งานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ ครบรอบ ๑ ปี “๑ ปี กรมส่งเสริมการเรียนรู้”

วันที่ 13 มีนาคม 2567 นางสาวสมหมาย โนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองปัตตานีรักษาการแทน รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม งานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ ครบรอบ ๑ ปี “๑ ปี กรมส่งเสริมการเรียนรู้” โดยสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคใต้ เป็นประธานการประชุม มี สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมบุคลากรและกิจกรรมที่จะเสนอเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ ครบรอบ ๑ ปี “๑ ปี กรมส่งเสริมการเรียนรู้”  ในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภาและบริเวณข้างกระทรวงศึกษาธิการ (ริมคลองผดุงกรุงเกษม)

Loading