บุคลากร กศน.ปัตตานี ปรับพฤติกรรมยืนระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 เข้าแถวร้องเพลงเคารพธงชาติ

เข้าแถวร้องเพลงเคารพธงชาติ

บุคลากร กศน.ปัตตานี ปรับพฤติกรรมยืนระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 เข้าแถวร้องเพลงเคารพธงชาติ#
วันอังคารที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓(๐๘.๐๐ น.) นางสุทิศา ซุ่นคง รอง ผอ.กศน.จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด #ปรับพฤติกรรมการยืนระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 ร่วมเข้าแถวร้องเพลงเคารพธงชาติและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน# ณ บริเวณหน้าสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างค่านิยมและเป็นแบบอย่างที่ดี และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามสโลแกน “กศน.ปัตตานีมีมาตรฐาน สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาประชาชน

Loading