เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ระดับจังหวัด

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปัตตานี โดยกลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ระดับจังหวัด ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เพื่อวางแผน เตรียมความพร้อมการดำเนินงาน โดยบูรณาการการใช้เทคโนโลยี กับการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ เข้าร่วมกัน เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ และกระตุ้นการแข่งขันของผู้เรียนมากขึ้นยิ่ง โดยมี นางสาวสมหมาย โนสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยะหริ่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองปัตตานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยบุคลากรผู้รับผิดชอบงานการศึกษาตามอัธยาศัย และบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี เข้าร่วมการประชุม ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปัตตานี

Loading